FORMULARI DE CONTACTE

De conformitat amb l'article 13 de la secció 2 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 RAMON SAYRACH NAVARRO domiciliat a l'Av. Tarragona, 64 baixos 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) l'informa que les dades que ens ha proporcionat formaran part d'un fitxer de dades de caràcter personal, responsabilitat d'aquesta entitat, amb la finalitat de gestionar les comunicacions que pogués mantenir amb el personal d'aquesta.

En el cas que desitgi exercitar els drets que l'assisteixen d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigeixi una comunicació per escrit a ramon@lamparesvilafranca.com a l'adreça indicada anteriorment incloent còpia del seu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent.

La informació continguda en el present missatge de correu electrònic és confidencial i el seu accés únicament està autoritzat a destinatari original d'aquest, queda prohibida qualsevol comunicació, divulgació, o reenviament, tant del missatge com del seu contingut. En el cas que vostè no sigui el destinatari autoritzat, li preguem que esborri el contingut del missatge i ens comuniqui aquesta circumstància a través d'un missatge de correu electrònic a l'adreça ramon@lamparesvilafranca.com o al telèfon 651.541.496.

HORARI D’APERTURA
MATINS
10:00 ~ 13:00
TARDES
17:00 ~ 20:00
DILLUNS MATÍ TANCAT